Davis v. FEC: Supreme Court's 5-4 opinion striking down the millionaire's Amendment (June 26, 2008)

Court Level
Supreme Court